Tres laboratoris d’enginyeria mecànica s’uneixen per crear el nou supergrup de recerca CATMech

Tres laboratoris de l’escola d’enginyeria de Terrassa s’uneixen i creen CATMech, un supergrup en enginyeria mecànica que ja ha estat reconegut per la Generalitat amb el segell Tecnio.

Són els grups de recerca de sistemes hidràulics i pneumàtics, el d’innovació tecnològica d’estructures i materials i el d’enginyeria acústica i mecànica. Tot i que ja coincidien en algunes empreses amb qui treballaven ara, compartint material i personal, podran agafar projectes de més envergadura.

Els tres laboratoris sumen una facturació de 2 milions d’euros, 70 projectes d’innovació tecnològica i 50 de recerca i desenvolupament amb empreses.

CATMech ofereix a les empreses un amplíssim ventall de serveis en materials i estructures i en la seva automatització i control. Els tres laboratoris que s’agrupen compten amb equips experimentals potents d’assaig i simulació.

El nou supergrup de recerca està format per més de trenta persones entre tècnics, investigadors i estudiants de doctorat. Més de la meitat són doctors en enginyeria i quatre catedràtics: Jordi Romeu, Lluís Gil, Javier Gámez i Esteve Codina.

CATMech agafarà encara mes embranzida quan es posi en marxa el nou doctorat en enginyeria mecànica. Confien en incorporar a l’equip més joves amb talent per consolidar el potencial del nou grup de recerca. Els quatre responsables de CATMech van poder exposar els seus objectius i necessitats al rector de la UPC, Francesc Torres, que els va visitar.