Tres projectes comarcals seleccionats pel Banc de Bones practiques dels governs locals de l’FMC i la Fundació Carles Pi i Sunyer

Tres projectes de Consell Comarcal han estat inclosos al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Es tracta dels projectes “Boscos del Vallès. Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal”; “Al Vallès, veremem! Vins del Vallès Occidental! Recuperació de la vinya a la comarca” i “Impuls de les vocacions industrials. Diagnosi i promoció del sector industrial comarcal”. S’ha valorat que aquestes experiències representen una aportació innovadora i de qualitat i poden servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals.

Boscos del Vallès és una iniciativa innovadora que aporta un nou enfocament a la prevenció d’incendis forestals. Es basa en l’estructuració del mercat de compravenda de biomassa forestal per aconseguir una bona gestió forestal, que protegeixi dels incendis alhora que permeti una dinamització econòmica del sector i la generació d’energia de proximitat. Aquest projecte és innovador a Catalunya pel fet de crear una estratègia que cerca la mobilització de la fusta de propietat privada, a través de donar-li valor i pagar-ne un preu just. També pel fet que, per aconseguir aquests objectius, el Consell Comarcal ha creat una competència pròpia, amb un nou Servei Comarcal de Biomassa Forestal, gestionat mitjançant concessió administrativa. Des del juliol de 2018 el servei ha mobilitzat 3.299,44 tones de fusta i ha subministrat 1.563,80 tones d’estella que equivalen al subministrament d’aproximadament més de 5 M de kW d’energia tèrmica. Des del Centre Logístic de Biomassa es produeix estella que actualment alimenta dues calderes comarcals, una al SAF de la UAB i una a l’Hospital de Terrassa, així com d’altres de propietat municipal que s’han adherit com a usuaris d’aquest servei públic.

Al Vallès, veremem! és un projecte impulsat pel Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Occidental per a fer conèixer i aplegar les diferents experiències de cultiu de la vinya i de producció de vi que hi ha a la comarca del Vallès Occidental. Aplega les iniciatives de la vinya, tant les que continuen amb tradicions familiars que han perviscut a la zona, com els projectes emprenedors que han recuperat aquest cultiu a la comarca. És un projecte que aglutina i difon aquestes iniciatives per tal de posar-les en valor i dotar-les de visibilitat. Es vincula directament amb la difusió del patrimoni i dels actius del territori. D’aquesta manera, s’estimula el coneixement i el respecte per l’entorn natural i patrimonial. El projecte està vinculat amb la “Xarxa de productes de la Terra” i ha creat una marca comarcal així com ha difós, a través de diferents accions promocionals, els seus productes i la tasca dels productors que hi ha al darrera

L’impuls de les vocacions industrials es troba emmarcat en la Mesa de la formació pel treball del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental. Compta amb  el suport dels Consells de la FP de Sabadell, Terrassa i Rubí, com a entitats prescriptoresen la cerca de contactes i continguts de les vocacions. Té com a objectius principals la detecció de necessitats formatives de la comarca,  promoció de les vocacions industrials per a facilitar el seu coneixement, recuperant el valor dins l’àmbit formatiu i laboral. La sensibilització sobre els canvis en la indústria. I l’apropament de les vocacions industrials a joves i persones aturades que vulguin canviar de sector econòmic.  Trencant mites sobre la indústria i estereotips de gènere, amb un material pràctic i atractiu. S’ha elaborat el  Catàleg de vocacions industrials i s’ha arribat a 1.500 alumnes mitjançant 60 tallers en instituts i centres de promoció econòmica de la comarca