Trobada institucional dels empresaris de La Cambra amb l’alcalde Alfredo Vega

Els empresaris del comitè executiu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, encapçalat pel seu president, Marià Galí, van mantenir ahir dijous una trobada amb l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega.  Era la primera vegada que Vega era rebut pel màxim òrgan de govern de la Cambra en qualitat d’alcalde després del seu nomenament formal el novembre de 2017. A la reunió també hi van participar Manuel Giménez, tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. La trobada forma part del programa de contactes institucionals que de forma periòdica mantenen les dues institucions.

En el transcurs de la trobada, empresaris i polítics  van intercanviar impressions sobre temes d’especial rellevància en l’àmbit de la promoció econòmica i del desenvolupament i projecció de la ciutat, així com en l’àmbit de les infraestructures. En aquest sentit, es va recordar els temes tractats en la reunió d’agents sòcio-econòmics locals i representants dels municipis afectats per les obres de la futura autovia B-40 del passat 27 de març, i l’acord pres en l’esmentada reunió d’impulsar conjuntament accions que contribueixin a vetllar per la seva execució; així com també l’execució d’altres infraestructures cabdals per al desenvolupament econòmic i social del territori com és l’ampliació de la C58.

En el marc de la reunió, també es van analitzar temes vinculats a les accions orientades a afavorir l’activitat empresarial i l’evolució de la conjuntura econòmica i es va fer un seguiment dels projectes de dinamització econòmica i millora de l’entorn que impulsa el consistori local, amb especial atenció en aquells en els quals col·labora activament la Cambra com són el Pla de Desenvolupament Industrial, el Pacte local per a l’Ocupació, la Taula de la Innovació, el Consell de la Formació Professional, la Taula de Comerç i Turisme i el Consell Municipal de Medi Ambient, entre d’altres. Així mateix, també es va fer referència a d’altres elements de desenvolupament territorial, més enllà de les infraestructures, com són l’enfocament de la revisió del Pla General d’Ordenació; la millora dels polígons industrials i la disponibilitat de sòl industrial; i la necessitat de projecció de la ciutat i de captació d’inversions que reverteixin en el territori. Pel que fa a l’entorn actual cameral, des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa es va reafirmar la voluntat de l’entitat de continuar amb la tasca de promoció econòmica i de serveis empresarials i s’ha informat a l’Ajuntament de Terrassa de l’estat de tramitació de la nova llei de cambres i del procediment electoral que ha de possibilitar la renovació dels òrgans de govern de l’entitat.