Programació

HORA DILLUNS 13/09
6:00 Redifusió
6:30 Notícies cap de setmana
7:00 NEX matí 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00 Fet a Mida (R) 
9:30  
10:00  
10:30  
11:00 Notícies cap de setmana
11:30 Caminant per Catalunya
12:00 WEB CAM «El Submarí»
12:30  
13:00 Notícies cap de setmana
13:30 Torna-la a tocar Sam
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria
15:00  
15:28
15:30 Aventura’t
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida 
17:00  
17:30  
18:00  
18:30 Via 15
19:00 CONNECTICAT 
19:30  
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 En Joc Flaix
21:00 Territori Contemporani
21:28
21:30 Caminant per Catalunya
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Quina Canalla
23:00 Paisatges Encreuats
23:30 En Joc Flaix
0:00 Informatiu Vespre
0:30 La Porteria ® 
1:00  
1:30 Via 15 ® 
2:00 Fet a Mida ® 
4:00 Redifusió
HORA DIMARTS 14/09
6:00 Redifusió
6:30 Informatiu Nit
7:00 NEX matí 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00 Fet a Mida (R) 
9:30  
10:00  
10:30  
11:00 Informatiu Nit
11:30 En Joc Flaix
12:00 WEB CAM «El Submarí»
12:30  
13:00 Via 15 ® 
13:30 Aventura’t
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria 
15:00  
15:28
15:30 En Joc Flaix
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida 
17:00  
17:30  
18:00  
18:30 Via 15 
19:00 CONNECTICAT 
19:30  
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 Aventura’t
21:00 Caminant per Catalunya
21:28
21:30 De Sol a Sol
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Territori Contemporani
23:00 Torna-la a tocar Sam
23:30 Vinum
0:00 Informatiu Vespre
0:30 La Porteria ® 
1:00  
1:30 Via 15 ® 
2:00 Fet a Mida ® 
4:00 Redifusió
HORA DIMECRES 15/09
6:00 Redifusió
6:30 Informatiu Nit
7:00 NEX matí 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00 Fet a Mida (R) 
9:30  
10:00  
10:30  
11:00 Informatiu Nit
11:30 Aventura’t
12:00 WEB CAM «El Submarí»
12:30  
13:00 Via 15 ® 
13:30 Territori Contemporani
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria 
15:00  
15:28
15:30 Torna-la a tocar Sam
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida
17:00  
17:30  
18:00  
18:30 Via 15 
19:00 CONNECTICAT 
19:30  
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 Vinum
21:00 Torna-la a tocar Sam
21:30 Territori Contemporani
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Caminant per Catalunya
23:00 Curiosos
23:30 De Sol a Sol
0:00 Informatiu Vespre
0:30 La Porteria ® 
1:00  
1:30 Via 15 ®
2:00 Fet a Mida ® 
4:00 Redifusió
HORA DIJOUS 16/09
6:00 Redifusió
6:30 Informatiu Nit
7:00 NEX matí 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00 Fet a Mida (R) 
9:30  
10:00  
10:30  
11:00 Informatiu Nit
11:30 Aventura’t
12:00 WEB CAM «El Submarí»
12:30  
13:00 Via 15 ® GRAVAT
13:30 Torna-la a tocar Sam
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria 
15:00  
15:28
15:30 Aventura’t
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida
17:00  
17:30  
18:00  
18:30 Via 15 
19:00 CONNECTICAT 
19:30  
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 Territori Contemporani
21:00 Aventura’t
21:28
21:30 Curiosos
22:15 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Vinum
23:00 Caminant per Catalunya
23:30 Aventura’t
0:00 Informatiu Vespre
0:30 La Porteria ® 
1:00  
1:30 Via 15 ® 
2:00 Fet a Mida ® 
4:00 Redifusió
HORA DIVENDRES ESTIU 2021
6:00 Redifusió
6:30 Quina Canalla
7:00 Informatiu Nit
7:30 Aventura’t ®
8:00 NEX Estiu ® 
8:30 Cap Roig Festival
9:00 A la Fresca (R)
9:30  
10:00  
10:30 Torna-la a tocar Sam
11:00 Informatiu Nit
11:30 Quina Canalla
12:00 NEX Estiu ® 
12:30 Quina Canalla
13:00 Informatiu Nit
13:30 De sol a sol
14:00 Informatiu Migdia
14:30 Aventura’t ®
15:00 Sobre la Marxa
15:28
15:30 Caminant per Catalunya
16:00 Informatiu Migdia
16:28 Aventura’t ®
16:30 Territori Contemporani
17:00 Torna-la a tocar Sam
17:28
17:30 Aventura’t
18:00 A la Fresca
18:30  
19:00  
19:30 NEX Estiu
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 Aventura’t
21:15 Caminant per Catalunya
21:28
21:30 Sobre la Marxa
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Cap Roig Festival
23:00 30 anys Aprop Teu
23:30 A la Fresca ® 
0:00  
0:30  
1:00 Informatiu Vespre
1:30 NEX Estiu ® 
2:00 Redifusió
3:30
HORA DISSABTE ESTIU 2021
6:00 Redifusió
6:30 Aventura’t
7:00 Festival de Jazz
7:30 Curiosos
8:00 Notícies cap de setmana
8:30 Quina Canalla
9:00 Notícies cap de setmana
9:30 Territori Contemporani
10:00 Vida Saludable + Gastromòbil
10:30 Cap Roig Festival
11:00 Notícies cap de setmana
11:30 30 anys Aprop Teu
12:00 Festival de Jazz
12:30 Curiosos
13:00 Notícies cap de setmana
13:30 Sobre la Marxa
14:00 Notícies cap de setmana
14:30 Quina Canalla
15:00 Territori Contemporani
15:28  
15:30 Cinema Club + En Primera Persona
16:00 Notícies cap de setmana
16:28
16:30
17:00  
17:28
17:30  
18:00 A la Fresca Cap de Setmana
18:30  
19:00  
19:30 Quina Canalla 
20:00 Sol a Sol ® 
20:25  
20:30 NEX Cap de Setmana
21:00  
21:28
21:30  
22:00  
22:25  
22:30 Notícies cap de setmana
23:00 Cap Roig Festival
23:30 Caminant per Catalunya
0:00 Notícies cap de setmana
0:30 Territori Contemporani
1:00 Torna-la a tocar Sam
1:30 30 anys Aprop Teu
2:00 Redifusió
 
HORA DIUMENGE ESTIU 2021
6:00 Redifusió
6:30 30 anys a Aprop Teu
7:00 Curiosos
7:30 Aventurat
8:00 Notícies cap de setmana
8:30 Caminant per Catalunya
9:00 Notícies cap de setmana
9:30 Quina Canalla
10:00 Festival de Jazz
10:25 30 anys a Aprop Teu
11:00 Notícies cap de setmana
11:30 Quina Canalla
12:15 Territori Contemporani
12:30 Cap Roig Festival
13:00 Notícies cap de setmana
13:30 Aventura’t
14:00 Notícies cap de setmana
14:30 Caminant per Catalunya
15:00 Territori Contemporani
15:28  
15:30 Torna-la a tocar Sam
16:00 Notícies cap de setmana
16:28
16:30 Cap Roig Festival
17:00 Sobre la Marxa
17:28
17:30  
18:00 A la Fresca Cap de Setmana
18:30  
19:00  
19:30  
20:00 Sol a Sol ® 
20:25  
20:30 NEX Cap de Setmana 
21:00 Notícies cap de setmana
21:28
21:30  
22:00  
22:25  
22:30 Dosos Amunt 
23:00  
23:30 Gaudeix la Festa
0:00 Notícies cap de setmana
0:30 Cap Roig Festival
1:00 Aventura’t
1:30 Caminant per Catalunya
2:00 Redifusió
 

Canal Terrassa | Plaça de la Farinera, 5 08222 Terrassa | 93 736 1414 | TOTS ELS DRETS RESERVATS 2020