Programació

HORA DILLUNS
6:00 Redifusió
6:30 De tee a green
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00  
9:30  
10:00 Ben Trobats 
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 WEB CAM «El Submarí»
12:30  
13:00 Notícies cap de setmana
13:30 Torna-la a tocar Sam
14:00 Al Dia VO
14:30 La Porteria
15:00  
15:30 Aventurat
16:00 Al Dia VO
16:30 De tee a green
17:00 Al Dia VO
17:30 Torna-la a tocar Sam
18:00 Gaudeix la Festa
18:30 Teló de Fons
19:00 CONNECTICAT 
19:30  
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 Aventura’t
21:00 El riu ens activa
21:30 Teló de Fons
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Torna-la a tocar Sam
23:00 Gaudeix la Festa
23:30 Caminant per Catalunya
0:00 Informatiu Vespre
0:30 La Porteria ®
1:00  
1:30 Ben Trobats ® 
3:30 Redifusió
HORA DIMARTS
6:00 Redifusió
6:30 Caminant per Catalunya
7:00 Notícies en Xarxa
7:30  
8:00  
8:30  
9:00  
9:30  
10:00 Ben Trobats 
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 WEB CAM «El Submarí»
12:30  
13:00 Informatiu Nit
13:30 De tee a green
14:00 Al Dia VO
14:30 La Porteria 
15:00  
15:30 Aventurat
16:00 Al Dia VO
16:30 Caminant per Catalunya
17:00 Al Dia VO
17:30 El riu ens activa
18:00 Torna-la a tocar Sam
18:30 De tee a green
19:00 CONNECTICAT 
19:30  
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 Aventura’t
21:00 Torna-la a tocar Sam
21:30 Caminant per Catalunya
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Teló de Fons
23:00 Coses de Casa
23:30  
0:00 Informatiu Vespre
0:30 La Porteria ® 
1:00  
1:30 Ben Trobats ® 
3:30 Redifusió
HORA DIMECRES
6:00 Redifusió
6:30 De tee a green
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00  
9:30  
10:00 Ben Trobats 
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 WEB CAM «El Submarí»
12:30  
13:00 Informatiu Nit
13:30 Caminant per Catalunya
14:00 Al Dia VO
14:30 Coses de Casa
15:00  
15:30 Aventurat
16:00 Al Dia VO
16:30 Torna-la a tocar Sam
17:00 Al Dia VO
17:30 De tee a green
18:00 Teló de Fons
18:30 Gaudeix la Festa
19:00 CONNECTICAT 
19:30  
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 Aventurat
21:00 El riu ens activa
21:30 Torna-la a tocar Sam
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Teló de Fons
23:00 El riu ens activa
23:30 De tee a green
0:00 Informatiu Vespre
0:30 Torna-la a tocar Sam
1:00 Teló de Fons
1:30 Ben Trobats ® 
3:30 Redifusió
HORA DIJOUS
6:00 Redifusió
6:30 Torna-la a tocar Sam
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00  
9:30  
10:00 Ben Trobats
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 WEB CAM «El Submarí»
12:30  
13:00 Informatiu Nit
13:30 El riu ens activa
14:00 Al Dia VO
14:30 Teló de Fons
15:00 Aventura’t
15:30 De tee a green
16:00 Al Dia VO
16:30 De tee a green
17:00 Al Dia VO
17:30 Paisatges Encreuats
18:00 Caminant per Catalunya
18:30 Aventura’t
19:00 CONNECTICAT 
19:30  
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 Gaudeix la Festa
21:00 De tee a green
21:30 Aventura’t
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Coses de Casa
23:00  
23:30 Teló de Fons
0:00 Informatiu Vespre
0:30 Coses de Casa
1:00  
1:30 Ben Trobats ® 
3:30 Redifusió
HORA DIVENDRES
6:00 Redifusió
6:30 Aventurat
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00  
9:30  
10:00 Ben Trobats 
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 WEB CAM «El Submarí»
12:30  
13:00 Informatiu Nit
13:30 Gaudeix la Festa
14:00 Al Dia VO
14:30 La Porteria 
15:00  
15:30 Torna-la a tocar Sam
16:00 Al Dia VO
16:30 Teló de Fons
17:00 Al Dia VO
17:30 Gaudeix la Festa
18:00 Coses de Casa
18:30  
19:00 CONNECTICAT 
19:30  
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 Mercat Música Viva de Vic 
21:00  
21:45  
22:00  
22:25  
22:30  
23:00  
23:30 Gaudeix la Festa
0:00 Informatiu Vespre
0:30 La Porteria ® 
1:00  
1:30 Ben Trobats ® 
3:30 Redifusió
HORA DISSABTE
6:00 Redifusió
6:30 Caminant per Catalunya
7:00 Notícies cap de setmana
7:30 De tee a green
8:00 Notícies cap de setmana
8:30 Gaudeix la Festa
9:00 Notícies cap de setmana
9:30 Teló de Fons
10:00 Notícies cap de setmana
10:30 Lleida tant i tan a prop
11:00 Notícies cap de setmana
11:30 Aventurat
12:00 Notícies cap de setmana
12:30 Gaudeix la Festa
13:00 Notícies cap de setmana
13:30 Paisatges Encreuats
14:00 Notícies cap de setmana
14:30 De tee a green
15:00 Notícies cap de setmana
15:30 El riu ens activa
16:00 Torna-la a tocar Sam
16:30 Paisatges Encreuats
17:00 Notícies cap de setmana
17:30 Casal d’Estiu 
18:00 Estiu 2020 
18:30 Mercat Música Viva de Vic 
19:00  
19:30  
20:00  
20:25  
20:30 NEX Cap de Setmana 
21:00 Mercat Música Viva de Vic 
21:30  
22:00  
22:20  
22:30  
23:00  
23:30 Teló de Fons
0:00 Notícies cap de setmana
0:30 Redifusió
HORA DIUMENGE
6:00 Redifusió
6:30 De tee a green
7:00 Notícies cap de setmana
7:30 Aventurat
8:00 Notícies cap de setmana
8:30 El riu ens activa
9:00 Notícies cap de setmana
9:45 Paisatges Encreuats
10:00 Notícies cap de setmana
10:30 Torna-la a tocar Sam
11:00 Notícies cap de setmana
11:45 Teló de Fons
12:00 Notícies cap de setmana
12:30 De tee a green
13:00 Notícies cap de setmana
13:30 Paisatges Encreuats
14:00 Notícies cap de setmana
14:30 Teló de Fons
15:00 Notícies cap de setmana
15:30 Aventurat
16:00 Torna-la a tocar Sam
16:30 De tee a green
17:00 Notícies cap de setmana
17:30 Casal d’Estiu 
18:00 Mercat Música Viva de Vic
18:30  
19:00  
19:30  
20:00 Estiu 2020 
20:25  
20:30 NEX Cap de Setmana 
21:00 Dosos Amunt
21:30  
22:00 Coses de Casa
22:25  
22:30  
23:00 Teló de Fons
23:30 Aventurat
0:00 Notícies cap de setmana
0:30 Redifusió

Canal Terrassa | Plaça de la Farinera, 5 08222 Terrassa | 93 736 1414 | TOTS ELS DRETS RESERVATS 2020