UGT demana que el temps i el cost dels desplaçaments a la feina siguin retribuïbles

UGT reclama que la inversió de temps i diners que els treballadors han de fer per arribar al seu lloc de feina sigui retribuïble. Per això proposen una targeta unipersonal T-Treball (per al transport públic) o T-Peatge (per al vehicle privat) que vagi a càrrec de l’empresa. Ho exigiran en el marc de la negociació col·lectiva per recuperar el poder adquisitiu. El sindicat ha elaborat un informe que posa de manifest les dificultats en la mobilitat, un fet que s’afegeix a la baixada dels salaris i la temporalitat de molts contractes.

UGT defensa que el transport públic i l’accessibilitat als llocs de treball són factors essencials, no només per a l’economia, sinó també per a la cohesió social. Denuncien que no hi ha infraestructures suficients ni mitjans adequats, a més del risc d’accidents que suposen els desplaçaments en vehicle privat.

El sindicat ha quantificat el cost d’aquests viatges, que suposaria entre un 30 i un 60% del sou dels treballadors. Segons l’estudi, el transport públic és sempre més car i més lent que el vehicle privat. A més, no sempre existeix la possibilitat d’utilitzar-lo, bé sigui perquè no existeix el servei fins a determinats punts (com els polígons industrials) o per la limitació dels horaris. Per a UGT, la situació s’agreuja quan es tracta de col·lectius amb mobilitat reduïda i els més castigats laboralment com dones i joves.

L’objectiu d’UGT és obrir un debat públic i interpel·lar als poders polítics sobre la necessitat urgent d’activar polítiques de mobilitat que incentivin l’ús del transport públic i que permetin la millora de la competitivitat.