Un 30,9% d’adolescents ha consumit begudes energètiques en l’última setmana

Una enquesta de la Diputació de Barcelona, a 8.000 alumnes de 4art d’ESO de 41 municipis, assenyala que la població adolescent és la que més begudes energètiques consumeix.

El 30,9% dels alumnes de 4t d’ESO enquestats havia consumit begudes energètiques en l’última setmana, xifra que inclou l’11,9% que en consumeix diàriament. Segons el model, els principals factors sociodemogràfics per a un consum setmanal o superior el trobem en ser noi (43,6% de prevalença), ser migrant de primera generació (46,8% de prevalença), i ser fill de pares sense estudis (51%). 

Eels principals factors de risc relacionats amb el consum són: no esmorzar, el consum habitual d’alcohol i de tabac, un pitjor rendiment escolar, així com la pràctica esportiva. Destaca també l’associació amb a l’accidentabilitat, l’ús excessiu d’internet, quedar amb amics entre setmana i l’oci nocturn.

En l’anàlisi de la interacció amb la qüestió del gènere es va trobar que tot i que en les noies la prevalença de consum setmanal és menor (18,7%) que en els nois (43,6%), en les noies l’increment de consum és més accentuat amb la progressió de l’edat (dels 14 als 17 anys).

Finalment, una dada d’interès és que en els municipis menors de 20.000 habitants es visibilitza que el consum de begudes energètiques és més significatiu en comparació amb els majors de 50.000 habitants.

Disposar doncs d’aquestes dades i analitzar-les és el primer pas per a dissenyar unes polítiques locals de prevenció i promoció eficient, així com per a regular a escala autonòmica i estatal el consum d’aquestes begudes.