Un document d’anàlisi de la Cecot vol avançar en la regulació del teletreball

La Cecot aposta pel teletreball i reclama una anàlisi en profunditat de tots els actors implicats per fer-lo viable. L’organització empresarial ha elaborat un document d’anàlisi i de mesures per contribuir a enriquir el debat per la seva regulació. L’objectiu és arribar a un acord amb una base prou sòlida com per executar mesures adaptables a la realitat i necessitats socials.

La patronal assenyala que, per a les empreses, el teletreball pot implicar més expansió geogràfica i captació del talent, menys absentisme laboral i despeses de desplaçament, així com una organització orientada al treball per objectius. Per contra, pot suposar una menor identificació del treballador amb l’empresa, de difusió de lideratges o de control de la informació confidencial.

En el cas de les persones treballadores, Cecot creu que podrien trobar avantatges en una major autonomia i flexibilitat, major conciliació amb la vida familiar, menys temps de desplaçaments o més oportunitats laborals. I com a inconvenients, el document inclou un possible aïllament de la persona, sedentarisme o augment de conflictes en el nucli de convivència.

Des del punt de vista social, l’entitat apunta menys desplaçaments i menys contaminació, menys accidents “in itinere” o la inserció de determinades persones al mercat de treball, mentre que disminuiria el control sobre les condicions en el treball o la promoció de relacions interpersonals.