Carlos Rosa 3

Un estudiant de l’ESEIAAT crea un sistema per repotenciar els parcs eòlics amb menys aerogeneradors

Carlos Rosa, estudiant del grau d’Enginyeria Elèctrica de l’ESEIAAT, ha creat, en el seu Treball de Fi de Grau, un sistema de gestió eficaç per repotenciar el parc eòlic estatal. El sistema que es proposa en aquest treball, dirigit pel professor Ricard Horta Bernús, pot ajudar a reduir el nombre d’aerogeneradors, renovar-los, augmentar la potència dels parcs eòlics i reduir-ne l’impacte visual i ambiental. Rosa ha creat un software de gestió de parcs eòlics sobre la plataforma MATLAB que ajudaria a repotenciar els parcs eòlics a qualsevol empresa del sector, és a dir, una eina que facilitaria el desmantellament i la substitució dels aerogeneradors actuals, envellits, per altres de major potència, amb més alçada i pales de dimensions superiors.

L’antiguitat dels parcs eòlics estatals, amb una potència total de 20.000 MW, ja ha sobrepassat més de la meitat de la seva vida útil, establerta entre 15 i 20 anys, segons dades de l’Asociación Empresarial Eólica. La mateixa associació indica que la tendència en el sector és estendre el funcionament dels actuals aerogeneradors més enllà dels 20 anys previstos. D’altra banda, la superfície d’espais adequats al territori per a la instal·lació de nous parc eòlics s’està exhaurint i els nous s’instal·len en regions on hi ha espai, però on les condicions de vent no són les més adients.

Per això, tal com explica Ricard Horta, “si es vol arribar a l’objectiu de cobrir un 35% de la demanada d’energia amb energies netes, és molt important començar a repotenciar els parcs eòlics de l’Estat, tal com ja s’està fent a Alemanya i Holanda. És l’única manera de renovar el parc, augmentar la producció i minimitzar l’impacte mediambiental. Per això, calen inversions molt importants per part de les empreses i canvis en el circuit burocràtic de l’administració. Hores d’ara, la legislació actual no té en compte l’obsolescència de les turbines”, assegura Horta. És en aquesta línia en què l’estudiant de l’UPC Carlos Rosa ha elaborat el seu Treball de Fi de Grau.