Un grup de recerca de la UAB qualifica Terrassa com a “ciutat forestal”

Terrassa està classificada com a ciutat forestal per un grup de recerca del departament de geografia de la Universitat Autònoma.

L’estudi del grup Interfase, fet a les ciutats europees de més de 100.000 habitants, descriu les ciutats forestals com les que tenen una infraestructura verda que recorda la de la majoria de ciutats escandinaves. En el cas de Terrassa cita el Parc Natural de Sant Llorenç que influència el dia a dia de la ciutat Palma, Vitòria i Santiago de Compostela son altres ciutats considerades forestals.

Sabadell, en canvi, està una escala per sota. És ciutat de rodalia verda, amb àrees verdes que fan de connector entre el centre urbà i els ecosistemes naturals mes propers. Barcelona i la seva area metropolitana són considerades ciutat verdes impermeables, amb densitats elevades i menor proporció d’elements naturals.

L’anàlisi te en compte la proporció d’àrees verdes, la distribució d’aquestes àrees dins dels municipis i les probabilitat de trobar una area verda en sortir de la ciutat.

L’Agència Europea de Medi Ambient ha avaluat 37 ciutats espanyoles, entre elles 7 de catalanes. Un mapa interactiu permet conèixer com és una ciutat en diferents paràmetres. Un dels objectiu de l’agència és restaurar almenys el 15 per cent dels ecosistemes degradats per l’any 2020.