Un informe encarregat per Mina conclou que l’EPEL que proposa l’Ajuntament seria il·legal

Deu dies després que la Comissió tècnico-política de l’Ajuntament conclogués que la gestió pública i directa del servei d’aigua és la més eficient, Mina Aigües de Terrassa respon amb un altre informe. Segons aquest informe, que l’empresa ha encarregat al catedràtic de Dret Administratiu Miguel Sánchez Morón, “amb el disseny municipal és impossible garantir la continuïtat dels llocs de feina i mantenir les mateixes condicions laborals” dels treballadors de Mina.

Aquest informe diu que la forma proposada per l’Ajuntament, una entitat pública empresarial (EPEL), “contradiu el mandat constitucional d’igualtat i no discriminació en les condicions d’accés al treball del scetor públic” i també “les previsions de la vigent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.” En altres paraules, aquest disseny empresarial seria il·legal, en els aspectes laborals.

En el comunicat Mina diu que “les primeres resolucions dictades després de l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos, procedents del Jutjat Contenciós Administratiu de de Saragossa i de Tribunal Superior de Justícia de València”, es pronuncien en aquesta línia descrita per Miguel Sánchez Morón.

Per últim Mina recorda “les responsabilitats personals en les que poden incórrer” qui vulnera la legalitat.

Morón, l’autor d’aquest informe, ha estat lletrat del Tribunal Constitucional i ha elaborat diversos estudis jurídics per al govern, comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments.