Un informe situa l’eix comercial de Terrassa com el tercer de Catalunya amb menys botigues singulars

Només 4 de cada 10 botigues del principal eix comercial de Terrassa són comerços singulars. És a dir, establiments que no formen part de cadenes ni són franquícies que es poden trobar a d’altres ciutats. Aquest fet situa Terrassa com la tercera gran ciutat de Catalunya amb menys botigues singulars, segons el darrer informe «Clonatge comercial a Catalunya» elaborat per la Diputació de Barcelona.

S’entén com a clonatge comercial el fenomen on una mateixa botiga amb els mateixos productes es pot trobar a diferents ciutats. En aquest sentit, l’informe distingeix entre botigues superclòniques, les que són a més de la meitat dels centres comercials o de ciutats catalanes de més de 50.000 habitants, i botigues clòniques, les que es troben a una quarta part d’aquests espais. Després hi hauria comerços replicats, quan apareixen més d’una vegada però no pas tantes, i finalment els singulars.

L’informe analitza com a principal eix comercial de Terrassa l’espai comprès entre la plaça Clavé, el portal de Sant Roc, el carrer Major, la plaça Vella, el carrer Cremat, el carrer dels Gavatxons, el carrer de Sant Pere i el carrer de la Font Vella entre la plaça Vella i el carrer Cardaire. En aquest eix, l’informe comptabilitza 33 establiments superclònics, 17 de clònics, 64 de replicats i 97 de singulars. Això suposa un percentatge de comerços clònics i superclònics del 20’9%, quan la mitjana catalana és del 16’3%.

Sabadell i Granollers, les ciutats clon de Terrassa

El clonatge comercial provoca que els eixos comercials de les ciutats tinguin cada vegada menys diferències. Entre les 30 ciutats analitzades per l’informe, la màxima similitud la trobem, precisament, entre Terrassa i Sabadell. El 27% de les botigues de Terrassa també són a Sabadell. A la inversa, el 32% de les botigues de Sabadell també són a Terrassa. Però Granollers seria una altra ciutat comercialment molt similar a Terrassa: el 31% d’establiments de la capital del Vallès Oriental també hi són a la del Vallès Occidental.

L’informe «Clonatge comercial a Catalunya» del 2021 es va elaborar en base a dades del 2020. Ha estat elaborat a deu mans per dos tècnics de l’Ajuntament de Manresa, un de l’Ajuntament de Mataró i dos de l’Ajuntament de Terrassa: Xavier Muñoz i Marc Armengol.