Un investigador de la UPC lidera un projecte per elaborar productes antimicrobians amb nanotecnologia

Cada any, segons l’Organització Mundial de la Salut, quatre milions de pacients adquireixen alguna infecció associada a la seva estada hospitalària. Més enllà del que suposa per la salut d’aquestes persones, també és un cost públic important de set bilions d’euros i una mortalitat que arriba als 137.000 pacients anuals.

Aquestes xifres podran ser molt menors gràcies a la nanotecnologia. Tzanko Tzanov, un investigador de la UPC a Terrassa, lidera un projecte europeu per fabricar, i a escala industrial, teixits i dispositius antimicrobians a partir de nanopartícules.

El repte és la producció a nivell industrial d’aquest productes. Empreses de Portugal, Itàlia i Israel se’n beneficiaran i els comercialitzaran per a espais públics, per fer catèters, dispositius resistents als bacteris i filtres d’aigua, entre d’altres.

Aquests productes fabricats amb nanotecnologia poden tenir un efecte molt important en la sanitat pública a l’evitar més infeccions als hospitals: es reduirà la mortalitat, la despesa sanitària dels països europeus i, també, l’ús d’antibiòtics.

Aquest projecte compta amb la participació de 22 socis, entre empreses, universitats i centres de recerca. És l’única iniciativa espanyola de les cinc seleccionades per desenvolupar projectes pilot a escala industrial basats en nanoctenologies.