Un llibre de dos investigadors de l’ESEIAAT analitza la xarxa aeroportuària mundial

Josep Maria Sallan i Oriol Lordan, professors i investigadors de l’Escola Superior d’Enginyeries, Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, l’ESEIAAT de la UPC, publiquen un llibre sobre les xarxes de rutes aèries a través de la teoría de sistemes complexos. Es tracta d’un estudi amb un plantejament innovador en el sector, sobre la base que la xarxa aeroportuària mundial té propietats estadístiques i topològiques que són trivials i que per tant, diferents de les xarxes simples.

El llibre “Air Route Networks Through Complex Networks Theory”, editat per Elsevier, analitza amb tot detall la solidesa de la xarxa aèria davant de disrupcions com ara una pandèmia o d’altres eventualitats, i proporciona estratègies de detecció dels nodes o punts més crítics de les xarxes de transport aeri. Tots dos investigadors també ofereixen una perspectiva històrica sobre els aspectes socioeconòmics, polítics, tècnics i geogràfics del mercat aeri mundial que influeixen en com les línies aèries defineixen la seva oferta de rutes.

També analitzen les xarxes de navegació, definides amb punts que estableixen corredors de navegació per a les aeronaus. Una part del llibre la dediquen a mostrar com l’aplicació de les seves anàlisis poden ajudar a limitar la propagació de malalties contagioses. En un capítol del llibre s’ofereixen metodologies matemàtiques d’anàlisi i prevenció de la propagació d’infeccions a través del transport aeri, com ara el Covid-19.

L’estudi constata que les meusres de control s’han d’extremar en els aeroports amb més connexions internodals. El llibre també analitza quins aeroports influeixen més en la globalitat de la xarxa amb el seu tancament, ja sigui per les condicions climàtiques, per una vaga o qualsevol altra circumstància com l’actual pandèmia del coronavirus.