Un llibre d’estil municipal recomana l’ús d’un llenguatge més inclusiu

Terrassa és la primera ciutat de Catalunya en disposar d’un llibre d’estil amb perspectiva de gènere. El document elaborat per una entitat especialitzada amb la col•laboració de diferents departaments de l’Ajuntament, conté quatre elements imprescindibles per millorar en l’ús del llenguatge no discriminatori. Només amb les paraules adequades la nova normativa fomenta el reconeixement de les dones, s’allunya de les actituds sexistes, es potencia la transmissió no sexista de les coses i reflecteix fidel l’actual realitat social.

El llibre replanteja el llenguatge no sexista per a la comunicació escrita, oral, visual o digital, pel correu extern o intern i per tots els documents administratius. Un estudi pràctic i útil per a tota la població amb exemples i eines per comunicar i no perpetuar la desigualtat des del llenguatge. Com a exemple el llibre proposa utilitzar les paraules equip o plantilla, en lloc de treballadors i treballadores.

També considera que és millor utilitzar el terme gai per als nois i lesbiana per a les noies, en lloc d’un homosexual com a única expressió. El nou llibre d’estil arribarà a la Diputació per poder ser un model de referència per a la resta d’Ajuntaments que vulguin adaptar-lo per a l’ús habitual del llenguatge administratiu.