30plus 2022 23

Un programa d’inserció del Consell Comarcal donarà feina a 50 vallesans majors de 30 anys

El Consell Comarcal ha iniciat una nova edició del Programa 30 Plus, que té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones desocupades de 30 anys i més, mitjançant la contractació laboral i proporcionant-los recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Enguany 50 persones podran ser beneficiàries d’aquesta experiència professional en empreses del Vallès Occidental que vulguin acollir-se als avantatges que suposa la seva contractació.

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes subscrits en el marc del programa amb una quantia màxima de 10.500’03 euros, per una durada màxima de 9 mesos, equivalent al salari mínim interprofessional per la jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial realitzada.

El programa 30 Plus també ofereix suport en la definició del perfil professional requerit pel lloc de feina vacant, així com en la gestió del procés de selecció i presentació de candidatures adequades al perfil demandat. També dóna una formació subvencionada adaptada a les necessitats del lloc de treball i assessorament en tot el procés de preparació i gestió de la subvenció.

Les persones interessades poden consultar tota la informació a través d’aquest enllaç.

30plus 2022 23