Un programa local lluita contra l’estigma social de les malalties mentals

Avui 10 d’octubre i coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, l’Ajuntament presenta el Pla Local Antiestigma en Salut Mental, per impulsar mesures que acabin amb el rebuig social cap als afectats. És un programa que es desenvoluparà en els pròxims anys i que arrenca el dia 19 al Casal Cívic de Ca n’Aurell amb un taller de tres sessions. Una de les primeres reflexions és debatre sobre els pros i els contres dels malalts d’explicar o amagar algun problema de salut metal.

I és que la lluita contra l’estigma social i també l’autoestigma dels malalts, és l’eix vertebrador del Pla. Segons una enquesta feta a la ciutat a més de 500 ciutadans, tot i admetre que un 19 per cent d’aquestes persones han passat per una experiència de salut mental, només el 28 per cent estarien d’acord en viure amb una persona afectada. I només un 50 per cent estarien disposats a treballar o a tenir un company de feina amb problemes de salut mental.

Segons els impulsors del programa aquestes xifres demostren que l’estigma social cap als malalts de salut mental encara és massa present en la societat. Per això un altre dels eixos del Pla local és la formació i la informació cap a col•lectius com els periodistes o en els àmbits laborals, sanitaris o educatius. Un altra de les dades que poden ajudar a mirar la salut mental sense prejudicis ni estereotips, és que 1 de cada 4 persones al llarg de la seva vida patirà un problema de salut mental que pot anar d’una depressió a una esquizofrènia.