Un projecte de substitució del paviment dels camins del Parc de Sant Jordi millorarà la seva seguretat

Un projecte de substitució del paviment dels camins del Parc de Sant Jordi millorarà la seva seguretat i facilitarà el seu manteniment. Aquesta intervenció s’inscriu dins el programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l’espai públic.

Els treballs serviran per substituir el sauló d’aquests camins, un tipus de sorra que es desplaça amb les pluges i pot suposar un risc per a les persones que hi passen. A més, el manteniment d’aquest materials en bones condicions suposa una tasca complexa i cara.

Per aquest motiu, en el seu lloc es col·locarà una terra que té un tractament especial per aconseguir que cohesioni millor. El cost del manteniment és molt més baix que el del sauló actual. La intervenció se centrarà a la plaça que envolta la Masia Freixa i a la zona nord del parc.

Els treballs, encarregats a l’empresa Garden Egara Obres, SL, tenen un pressupost de 45.768,25 euros i duraran un mes.