Un terç del parc mòbil de Terrassa no podrà circular per Barcelona al gener

El 35 per cent del parc mòbil de Terrassa no podrà circular per Barcelona a partir de l’1 de gener. Són els vehicles de gasolina matriculats abans del 2000, els dièsel d’abans del 2006, les furgonetes anteriors al 1994 i les motos i ciclomotors d’abans del 2003. En total, 47.000 vehicles. Només podran circular per la capital catalana  els vehicles que tinguin l’adhesiu de la Direcció General de Trànsit.

Aquesta mesura s’estendrà, al gener del 2025, als municipis de l’Area Metropolitana de Barcelona i segurament també ala segona corona metropolitana, que inclou Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Castelldefels. La decisió definitiva l’ha de prendre el grup de treball que s’ha creat aquest dimecres entre els m13 municipis de l’Ambit 40 que no estan en l’AMB.

Segons el regidor d’Urbanisme i de Medi Ambient, Carles Caballero, l’objectiu és consensuar les mesures anticontaminació amb els municipis de l’entorn perquè l’aire circula sense tenir en compte on es troba.