Presentació Estudi Eurorap

Un tram de la C-58 al Vallès, el de més risc d’accidents greus per quilòmetre a Catalunya

Els motoristes estan implicats en el 44% dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus que es produeixen a les carreteres catalanes. Malgrat la seva elevada accidentalitat, les motos i els ciclomotors representen només un 2,4% de la mobilitat global en carretera a Catalunya. L’Arrabassada torna a situar-se com el tram amb més risc d’accident i per sisè any consecutiu, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola és el tram de carretera amb més accidents greus i mortals per quilòmetre de Catalunya per al conjunt de vehicles.

Tot i això el risc de patir un accident greu o mortal en una carretera convencional, amb un sol carril per sentit, és 4 vegades superior que a les autovies o autopistes. Així ho revela la vintena edició de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP que amb col•laboració amb el RACC i d’altres entitats de l’automòbil europees, analitza l’accidentalitat a la xarxa viària catalana. EuroRAP és un consorci europeu que analitza el risc d’accidentalitat de les carreteres amb l’objectiu de millorar la seguretat viària. La seva metodologia compara el nombre d’accidents greus i mortals que hi ha hagut els últims 3 anys en un tram de carretera amb el volum de vehicles que hi circulen, la intensitat mitjana diària de trànsit, (IMD).

En el trieni 2018-2020 hi ha hagut 18 accidents greus i mortals. Tot i això els accidents greus i mortals han disminuït un 10,6%, mentre que la mobilitat global s’ha reduït en un 6% a conseqüència de la pandèmia. En aquest context, la perillositat ha disminuït un 4,9% en el global de la xarxa viària analitzada, tot i que els trams amb risc “alt” o “molt alt” representen encara el 29% del total avaluat. Totes aquestes dades corresponen a l’actual edició d’EuroRAP on s’han analitzat 6.373 km de carreteres, interurbanes i travesseres, que representen el 93% de la mobilitat per carretera de Catalunya. En els 20 anys d’estudis d’EuroRAP, el risc de les carreteres catalanes s’ha reduït un 73,2%, resultat de la caiguda dràstica dels accidents amb morts i ferits greus, que han passat de 2.155 a 599 (-72,2%) de mitjana, en bona part per la davallada de la mobilitat arran de la pandèmia el 2020.

La necessitat de millorar la seguretat de les carreteres i, com a conseqüència, de reduir la sinistralitat és clau al nostre país i a la resta d’Europa. La inversió en les infraestructures i l’impuls de la formació i les campanyes de sensibilització adreçades als conductors de tota mena de vehicles són fonamentals per assolir aquestes millores. A Catalunya, la gravetat dels accidents s’ha reduït en les últimes dues dècades, si ens fixem en les xifres de víctimes mortals, que l’any 2000 gairebé arribaven a les 700 i avui se situen en 123. La Unió Europea va establir pel 2020 l’objectiu de reduir les víctimes mortals a la meitat respecte de l’any 2010. En aquests 10 anys, les morts a la xarxa viària catalana s’han reduït més d’un 50%: l’any 2010 van perdre la vida 266 persones en accidents de trànsit mentre que el 2020, hi va haver 123 víctimes mortals, segons dades del Servei Català de Trànsit.

En aquest darrer període la reducció de les víctimes mortals s’han vist en part influenciada per la caiguda general de la mobilitat provocada per la pandèmia de la covid-19. Tot i això, segueix essent molt rellevant que encara avui els motoristes siguin essent les principals víctimes mortals i ferits greus dels accidents de trànsit a Catalunya. Malgrat que l’accidentalitat de les motos ha augmentat de manera substancial, les víctimes mortals o greus han disminuït des del 2005. Fins al 30 de novembre, han perdut a la vida a les carreteres catalanes 122 persones en 116 accidents de trànsit, el que es tradueix en un descens del 26,9% respecte del mateix període de l’any 2019. La meitat de les víctimes d’aquest 2021 pertanyen a colꞏlectius vulnerables: 44 motoristes, 12 vianants i 4 ciclistes. A Catalunya hi ha gairebé 1.804 km de carretera amb un risc “alt” o “molt alt” d’accident greu o mortal, el que representa el 29% de la xarxa viària analitzada, un punt percentual menys respecte al trienni anterior. Globalment, els kilòmetres amb risc “alt” o “molt alt” disminueixen un 1% al conjunt de Catalunya.

Gràfic 1

Gràfic 2 Motos

 

Per tot això les conclusions de l’estudi de l’EuroRAP avisen que per al 2020 la Unió Europea va establir l’objectiu de rebaixar un 50% el nombre de morts en carretera a Catalunya respecte del 2010. En el període 2010-2019 hi ha hagut una reducció d’un 25% en el nombre de morts. A partir de l’any 2014 es va trencar la tendència de reducció però durant l’any 2020 les restriccions a la mobilitat marcades per la pandèmia han propiciat una disminució del 54% dels morts en accidents al final de la dècada. Per sisè any consecutiu, el tram que acumula més accidentalitat greu per kilòmetre, sense tenir en compte el trànsit que hi passa, es troba a la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola.

En els 10 trams amb més accidents, s’hi observa una elevadíssima presència de sinistres de motocicletes i ciclomotors. De mitjana, en un 75% dels accidents amb morts i ferits greus hi ha estat involucrada una moto o un ciclomotor. Més de la meitat de les víctimes mortals eren motoristes. A Catalunya, l’estudi compta amb la colꞏlaboració del Servei Català de Trànsit, del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

Presentació Estudi Eurorap