Un tram del carrer Baldrich es tallarà de dilluns a dijous per treballs al clavegueram

Tall al c. Baldrich. De dilluns 20 a dijous 23 es tallarà la circulació en el tram comprès entre Prim i Lepant. La restricció es farà de 9:15 a 18h per treballs de millora del clavegueram. El veïnat podrà accedir als guals.