Un treballador interí municipal, primera persona física en intervenir al ple

Per primer cop en un ple ha intervingut una persona a títol individual en l’apartat de participació ciutadana. L’antic Reglament Orgànic Municipal, reformat a finals del mandat anterior, permetia aquest tipus d’intervencions només a les entitats registrades, que rebien una única resposta de part del govern. El nou ROM ho fa extensiu també a les persones físiques. A més, a banda de la intervenció, ara es poden presentar propostes de resolució, com ho fan els grups municipals, incloent acords que conviden els partits a posicionar-se.

La primera persona física en intervenir ha estat Juan Martínez, un treballador interí de l’Ajuntament, que demana que a ell a les altres 300 persones en la mateixa situació puguin tenir contracte fix sense passar per unes oposicions. En nom del govern l’ha respost la tinent d’alcalde de Serveis Generals.

Al ple s’ha aprovat l’expropiació d’una finca del carrer Mare de Déu dels Àngels, qualificada d’equipament cultural. Tots els grups hi ha votat a favor excepte Ciutadans, que s’hi ha abstingut. També s’ha donat llum verd a un crèdit extraordinari d1,6 milions d’euros a la Societat Municipal d’Habitatge finançat amb romanent de Tresoreria.

S’ha modificat la memòria tècnica del servei d’acolliment temporal i el Reglament de Règim Intern de l’Andana així com les bases especifiques dels ajuts econòmics als vehicles amb distintiu ambiental zero.

Les dues propostes que presentava Junts per Terrassa s’han aprovat per unanimitat. Són la modificació del Reglament de Participació Ciutadana per adaptar-lo al nou ROM i la posada en marxa d’un servei de reutilització d’objectes en bon estat lliurats a les deixalleries, en aquest cas transaccionada amb el govern després de modificar-ne els terminis.