Una app permetrà denunciar en temps real qualsevol desperfecte a la via pública

Una nova aplicació mòbil permetrà a la ciutadania enviar fotografies en temps real a l’ajuntament informant de qualsevol desperfecte que puguin trobar a la via pública. L’app es comunicarà directament amb un sistema informàtic de gestió per obrir la corresponent incidència i encarregar al servei responsable la tasca necessària per solucionar el problema. La iniciativa, que es posarà en marxa a finals d’aquest mateix any, forma part de tot un sistema integral que està desenvolupant l’ajuntament per millorar les tasques de manteniment de l’espai públic.

Aquesta acció s’emmarca en el programa de millora de l’atenció ciutadana L’AJUNTAMENT QUE M’AGRADA, que inclou altres mesures més imminents com l’ampliació i unificació dels gestors de cues a 23 punts d’atenció i un servei de cita prèvia per a tràmits presencials que ha de permetre reduir el temps d’espera. A partir del 19 de març es podrà fer a través del telèfon 010, la web municipal i presencialment. Abans de l’estiu també es podrà fer amb una nova aplicació per a telèfons mòbils. Una altra de les accions previstes permetrà, a finals d’any, demanar cita prèvia amb professionals municipals especialitzats.

El nou programa municipal dóna continuïtat a mesures ja consolidades com la gratuïtat del 010, el dossier de benvinguda als nous empadronats, l’IdCAT Mòbil per a tràmits telemàtics i el qüestionari d’obres per demanar sol·licituds de llicència.