Una associació de motoristes lluita contra l’abús infantil

Arriba a Terrassa una agrupació de motoristes que també lluiten en contra l’assetjament físic, verbal o sexual als menors. És l’Associació de Motoristes P.I.C.A. per la Protecció a la Infància i Contra l’Abús que organitzen xerrades a escoles i entitats veïnals per detectar i prevenir qualsevol tipus d’abús. Diversos psicòlegs dirigeixen i guien en el tractament dels diferents casos.

Cada cas que arriba a l’entitat se li fa un acompanyament i es deriva segons uns protocols per l’itinerai més adequat per a la resolució del conflicte. L’Associació de Motoristes per la Protecció a la Infància i contra l’Abús, porta des del mes de gener a Catalunya una desena de xerrades pels diferents centres d’enseyament i associacions.