Una comissió estudia la relació entre el CST, la Fundació Sant Llàtzer i l’Ajuntament

Una taula de treball entre membres de la Fundació Privada Sant Llàtzer, el Consorci Sanitari de Terrassa i l’Ajuntament, es replanteja la relació entre les tres institucions per gestionar les activitats i el patrimoni. Arran d’una proposta del ple, la Comissió de Societats Municipals i Ens Participats convoca a totes les parts per millorar la transparència i aclarir quina és la participació de l’Ajuntament en els distints Consells d’Administració.

Abans de res, l’oposició denuncia que alguns membres convocats, com ara l’alcalde, no s’han presentat a la reunió d’aquest dimecres. Alguns partits alerten dels entrebancs de l’Equip de Govern per aclarir quins projectes impulsa i participa amb la Fundació Privada Sant Llàtzer, i per establir quina relació ha de tenir-hi el Consistori en el futur. De moment la Comissió ha aconseguit que una taula de treball entre els tres organismes ja s’hagi reunit tres vegades.

Una altra comissió formada per les Fundacions Joan Costa del Consorci i Docència Sant Llàtzer, treballaven per fusionar-se. Aquesta comissió va despertar els recels d’alguns sectors perquè la fusió podria comportar la supressió de graus universitaris a Terrassa i que l’Escola d’Infermeria marxés de la ciutat, una hipòtesi que l’Ajuntament sempre ha rebutjat.

A més la Fundació Privada Sant Llàtzer paga part d’una hipoteca que té per la compra de Torrebonica, amb el lloguer d’uns 800.000 euros anuals que el Consorci aporta per usar algunes de les seves instal•lacions. Paral•lelament l’Ajuntament té signat un conveni amb la Fundació per el qual es preserven els terrenys de l’Anella Verda a l’entorn de Torrebonica. Tot plegat és el què la Comissió de Societats Municipals vol aclarir per establir un nou marc de relacions més transparent.