Una comissió farà un seguiment del procés de canvi en la gestió de l’abastament d’aigua

Una comissió tècnica serà l’encarregada de fer un seguiment de la tramitació de l’expedient de canvi de forma de gestió del servei d’abastament d’aigua a Terrassa. Així ho han acordat l’Ajuntament i el comitè d’empresa de Mina Pública d’Aigües. La comissió, constituïda aquest dilluns 13 de novembre, supervisarà els passos que ha de fer l’Ajuntament per a la constitució i posada en funcionament del nou servei.

A partir de desembre, la comissió es reunirà periòdicament per tractar aquells temes que siguin d’interès per a persones vinculades al servei d’aigua i, molt especialment, els relacionats amb subrogació del personal actual de Mina a la nova entitat pública empresarial que es constituirà l’any vinent.

Aprovada inicialment en el ple municipal de setembre, l’Entitat Pública Empresarial Local Aigua de Terrassa (EPEL) gestionarà el servei públic d’abastament d’aigua a la ciutat. La decisió venia avalada per la Memòria que va elaborar la Comissió tècnico-política que va constituir l’Ajuntament per estudiar i definir el futur model de gestió del servei d’abastament d’aigua. La Memòria, finalitzada i lliurada el passat juliol per la Comissió, conclou que la forma de gestió més eficient per a Terrassa és la gestió pública i, concretament, mitjançant l’Entitat Pública Empresarial Local.