Una cooperativa agroforestal treballa per mantenir els boscos nets i reduir el risc d’incendis

Mantenir els boscos nets i aprofitar l’excedent de fusta a través d’una gestió sostenible. Aquesta és la funció que realitza des de fa anys la Cooperativa Agroforestal Vallesana per les zones del voltant de Terrassa. L’acció a més comporta un petit benefici econòmic per als propietaris i alhora afavoreix al medi ambient, ja que així es mantenen els arbres separats i es redueix el risc d’incendis.

La funció principal de la Cooperativa és extreure la massa forestal per evitar incendis, així com per beneficiar el propi ecosistema. En aquesta línia, les restes vegetals es deixen al sòl perquè serveixen d’adob i eviten la corrosió de la terra.

Aquest pla d’acció s’ajusta al projecte comarcal “Boscos del Vallès”, que permet el desenvolupament econòmic local. L’estratègia és treure rendiment de la fusta excedent dels boscos pagant un preu just als seus propietaris a través d’un sistema d’economia circular.