Infografia Ajuts Individuals Menjador Curs 2021 22 1 664x1024

Una de cada quatre famílies no té ajut de menjador tot i patir risc de vulnerabilitat

L’Observatori del Vallès Occidental ha publicat, per sisè any consecutiu, l’informe Ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Aquest estudi analitza els principals resultats del programa de beques menjador a la comarca. També ofereix una radiografia de les característiques dels infants i joves, i de les seves llars.

Segons l’informe, el curs 21-22, la taxa d’incidència comarcal (percentatge d’alumnat que rep un ajut respecte el total d’alumnes de la comarca) és del 22,8% per l’alumnat d’infantil i primària, amb àmplies variacions entre municipis. Les dades apunten que un quart de l’alumnat (24,4%) que va rebre un ajut de menjador presentava hàbits inadequats d’alimentació. A més el 16,2% dels infants pertanyen a unitats familiars amb problemes d’accés i manteniment de l’habitatge.

Només un 10% de les beques cobreixen el cost total de l’àpat

L’informe de l’Observatori comarcal, del curs 2021-22, constata que 9 de cada 10 ajuts es van concendir pel tram garantit del 70%. Les beques concedides del tram del 100%, és a dir, amb gratuïtat del menjador, encara es mantenen en xifres molt baixes, bàsicament a causa dels criteris de valoració social establerts pel Departament d’Educació que, a la pràctica, limiten l’accés de les unitats familiars amb rendes molt baixes.

De fet, les dades de les denegacions d’ajuts individuals de menjador per superar l’import de renda familiar indiquen que 1 de cada 4 sol·licituds no han estat atorgades per sobrepassar en menys del 10% el llindar establert a la convocatòriaEl curs 2021-22, un 91,3% (19.807) dels ajuts de menjador es van concedir pel tipus garantit del 70%. 

Infografia Ajuts Individuals Menjador Curs 2021 22 1 664x1024

Manca de suport alimentari a secundària

Amb les dades de final del curs 2021-22, es constata que el 62,7% de les beques menjador es van atorgar a alumnat d’educació primària i el 28,6% a infantil. Tot i l’increment del pes de les concessions a secundària, només s’han atorgat el 8,7% dels ajuts per a aquesta etapa escolar.

La majoria d’instituts no disposen del servei de menjador per poder servir àpats. De manera que una gran majoria de l’alumnat de 6è, en passar a secundària, no té la possibilitat de rebre un ajut de menjador. Gairebé el 20% resident a la comarca de l’últim curs de primària té concedida una beca de menjador. Per contra, al global de secundària la taxa d’incidència és poc més del 4%.

Malgrat que els instituts públics acostumen a escolaritzar la major part de l’alumnat vulnerable, no disposen de les instal·lacions adequades i no poden accedir al programa. A la comarca, la secundària és l’única etapa escolar on la taxa d’incidència dels centres concertats és més elevada que la dels públics.

El principal tipus de família beneficiària és la formada per dues persones adultes i dos infants, amb el 25,7% dels ajuts, seguida de les famílies amb dues persones adultes i tres infants (20%). També destaca el 20,5% d’altres tipologies de famílies amb més de tres infants o que conviuen amb la família extensa.