Visita Delegació Marroc

Una delegació del Marroc visita Terrassa per conèixer les polítiques en perspectiva de gènere

Aquest matí ha visitat Terrassa una delegació composada per autoritats de diferents ciutats del Marroc en el marc del projecte de cooperació internacional EqualMEd. Aquest projecte el lidera la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques i, en particular, promoure la participació política de les dones al Marroc.

Amb aquesta visita a Terrassa la delegació ha pogut conèixer algunes de les actuacions al voltant de les polítiques d’igualtat que impulsa l’Ajuntament de Terrassa. La delegació ha visitat la Masia Freixa abans que comencés la reunió, presidida per la regidora de Qualitat Democràtica, Ona Matrínez, i per la regidora de Relacions Institucionals Jennifer Ramírez.