Una diagnosi alerta de l’alta prevalença de la violència masclista en dones amb diversitat funcional

La violència masclista contra les dones amb diversitat funcional és molt preocupant i té una prevalença molt alta. Aquesta és la conclusió d’una diagnosi encarregada per l’ajuntament, a través per les regidories de capacitats diverses i polítiques de gènere. L’estudi es basa en 27 entrevistes en profunditat a dones que han patit aquesta situació.

El document subratlla l’alta incidència de la violència masclista en el col·lectiu amb discapacitat, molt per sobre que en les dones en general. També posa de relleu que és una problemàtica invisibilitzada que sovint queda amagada en l’àmbit familiar o de les cures. Això fa que hi hagi un desconeixement social generalitzat, al que s’afegeix la manca de credibilitat que s’atorga a les víctimes, moltes vegades infantilitzades i tractades perpetuant estereotips. Una altra de les constatacions de la diagnosi posa l’accent en la necessitat de formació específica i del treball en xarxa.

L’estudi s’ha elaborat arrel de la proposta de resolució aprovada al primer Ple de Dones de l’Ajuntament de Terrassa amb l’objectiu de contribuir a fer visibles les violències úniques i diferenciades que pateixen les dones amb diversitat funcional. D’aquesta manera es vol incorporar la perspectiva de gènere i l’especificitat de la discapacitat al model social del col·lectiu i a les polítiques feministes.