Una exposició recorda l’evolució de Caixa Terrassa i l’herència social i cultural que va deixar

El Centre Cultural, Fupar i la Llar de l’Ancianitat són equipaments imprescindibles per comprendre la transformació social i cultural de la ciutat. No haurien existit mai si, al 1877, fa 140 anys no s’hagués fundat la Caixa d’Estalvis de Terrassa. Malauradament l’entitat financera ja ha desaparegut però aquesta obra social i cultural ha quedat en forma de llegat i , fins i tot, s’està ampliant.

Per reivindicar els orígens d’aquest patrimoni immaterial avui tan necessari, la Fundació Antiga Caixa Terrassa inaugura un espai expositiu permanent al Centre Cultural que explica l’evolució de l’extingida caixa i de la seva obra social.

L’exposició la formen uns plafons que expliquen, amb textos i fotografies, l’origen de Caixa Terrassa i la seva evolució fins la fusió en la nova Unnim i l’absorció després pel BBVA, avui patrocinador principal de la fundació. La cronologia va acompanyada dels fets històrics que succeeixen en paral·lel a nivell local i a nivell global.

Una pantalla permet visualitzar fotografies i vídeos d’oficines de la caixa, els equipaments socials i culturals i esdeveniments que hi han tingut lloc. Aquest contingut es viu i s’anirà ampliant, també amb aportacions de particulars que es puguin rebre.

Finalment uns petita selecció d’objectes històrics com el llibre de comptes de la caixa dels seus primers 50 anys, la primera llibreta de crèdit, un llibre d’inventaris i aquestes guardioles que moltes famílies terrassenques van tenir a casa fins als anys 80.