Una jornada aborda com els museus de ciència i tecnologia són un motor de canvi museològic del segle XXI

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha organitzat aquest dijous la jornada “Els museus de ciència i tecnologia, motor de canvi museològic del segle XXI”.

La sessió ha comptat amb l’assistència d’una setantena de persones, entre professionals de museus i de la gestió cultural i altres perfils relacionats amb la museografia i el patrimoni cultural. A partir de les singularitats dels museus de ciència i tècnica que posen en qüestió la vigència de diferents conceptes de la museologia clàssica, la sessió ha abordat temes com la noció de museu i les seves implicacions, la revisió dels sistemes d’avaluació de les institucions museístiques i les característiques dels llenguatges museogràfics actuals.

El resultat de la jornada servirà de full de ruta per a les actuacions futures del conjunt de museus del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.