Una jornada analitza les experiències municipals de baròmetres i enquestes de ciutat

La posada en pràctica de les polítiques locals fa imprescindible conèixer la percepció que en té la ciutadania, per poder avaluar el seu impacte. Amb aquest objectiu, va néixer a Terrassa el projecte del Baròmetre de la Ciutat. El govern en va presentar els resultats a l’abril. El projecte també contempla  realitzar-ne el seguiment i recolzar l’avaluació de l’acció pública en el temps.

En aquest context s’emmarca la jornada celebrada avui al Quadrant.0. Una taula rodona i diverses ponències han permès analitzar les experiències municipals impulsades en aquest àmbit i analitzar les noves eines d’escolta activa per a millorar de la ciutat.