Una nova app permet agafar un taxi amb el preu tancat abans del recorregut

El ple aprovarà la modificació dels articles 6 i 32 del Reglament municipal dels serveis urbans de transport d’autòmobils lleugers que afecta al servei del taxi. Els articles fan referència a l’adaptació del transport per tendir cada vegada més als vehicles d’emissions contaminants zero. Els taxis que a partir d’ara s’incorporin a la flota no poden tenir més de 10 anys d’antiguitat i han de ser vehicles de baixes emissions.

Hi ha dues exepcions pels cotxes de mobilitat reduïda i pels que poden transportar fins a 9 persones. Aquests no poden superar els 14 anys d’antiguitat. La normativa també incorpora una nova modalitat de traspàs de la llicència que permetrà als nous propietaris oferir la pròpia llicència com a garantia i no d’altres propietats com fins ara. D’altra banda el sector del taxi també incorpora una app que permetrà tenir un preu tancat abans de fer el trajecte.

Una fórmula que farà més competitiu el sector davant d’altres modalitats de transport. Hi haurà tres corones tarifàries de preu tancat en servei diürn i nocturn que van fins els 3 quilòmetres, entre els 3 i els 5 quilòmetres i superiors als 5 quilòmetres. D’altra banda el ple també aprovarà inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanísitca Municipal en el sector del carrer Sant Pere, un projecte que ja es va debatre com un Pla de Millora Urbana, aprovat a l‘octubre de 2010.

La modificació ha de permetre fer un nou vial a l’alçada de les finques números 23 i 25 del carrer Sant Pere, ara desocupades, que enllaci amb el passatge de Tete Montoliu i la plaça Didó. L’objectiu és millorar la connectivitat dels carrers del centre històric, ampliar l’ílla de vianants i potenciar l’eix comercial. Uns comerços que es veuran lleugerament disminuïts el sostre, a canvi d’augmentar el sostre residencial, un dels punts més criticats per l’oposició. El projecte que preveu una nova façana comercial en el carrer més cèntric de la ciutat, també afectarà al carrer de la Palla.