Una nova plataforma digital modernitza i agilitza els procediments municipals

Ariadna és el nom  de  la nova plataforma interna de registre, gestió i tramitació d’expedients per via electrònica, que ha posat en marxa l’Ajuntament, que s’emmarca dins l’aposta per la transformació digital del Consistori.

La implantació d’aquesta nova eina informàtica, forma part del pla de modernització i redefinició dels procediments municipals per fer-los més àgils i eficients i millorar així la relació amb la ciutadania i entre els i les professionals de la corporació municipal.

Avantatges per a la ciutadania

La posada en marxa d’Ariadna té un impacte directe en la ciutadania, que es beneficiarà de l’agilització dels processos i en la millora de la seva eficiència i qualitat. 

En els darrers anys la tecnologia ha anat guanyant presència en el model actual de societat i les Administracions Públiques han iniciat un procés de reforma per adaptar-se a la nova realitat i seguir garantint uns serveis públics de qualitat que donin resposta a les necessitats i els interessos de la ciutadania. En aquest darrer any, la transformació digital i modernització s’ha vist accelerat per la necessitat de gestionar la pandèmia mundial de la Covid-19.

La tramitació electrònica es consolida com el canal preferent per a realitzar tots els tràmits necessaris a l’Ajuntament perquè ofereix servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i evita desplaçaments i temps d’espera.

A més, des de l’apartat «La meva carpeta» es poden consultar les dades personals pròpies i els documents generats en la relació amb l’Ajuntament, com ara instàncies o justificants de pagament, així com descarregar-se volants d’empadronament i fer el 100% dels tràmits municipals (pagaments, sol·licituds, etc).

Per a totes les persones no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions, es continua oferint la possibilitat d’atenció presencial amb cita prèvia i telefònica, a través del 010 ( 900 922 010 des de fora de Terrassa).