Curs En Cirurgia Endoscòpica De L'hernia Inguinal 2

Una vintena d’especialistes participen en un taller sobre cirurgia endoscòpica de l’hèrnia inguinal de Mútua

La patologia herniaria de la paret abdominal és altament prevalent en la pràctica habitual de qualsevol cirurgià general i, per aquest motiu, el servei de Cirurgia General de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha organitzat la 3ª edició del workshop  o taller formatiu en cirurgia endoscòpica de l’hèrnia inguinal. La doctora Claudia Mitru, adjunta al servei de Cirurgia General i Digestiva de l’HUMT és la directora del curs.

L’Hernioplàstia Endoscòpica Totalment Extraperitoneal (TEP) és una tècnica que requereix una formació prèvia per part del cirurgià per poder ser aplicada als pacients de manera eficaç i segura. Per aquest motiu i per l’elevada prevalença d’aquesta patologia, s’organitzen aquetes jornades formatives.

La inauguració del curs  ha anat a càrrec de la doctora Salvadora Delgado, directora de l’Àmbit Quirúrgic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa i cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’HUMT.

El taller està dirigit a metges cirurgians especialistes amb especial interès en l’hèrnia inguinal, mitjançant un mètode didàctic teorico-pràctic en casos quirúrgics reals. A la part teòrica s’explicaran els conceptes teòrics de l’abordatge endoscòpic de l’hèrnia inguinal mitjançant exposicions audiovisuals. A la segona part, de caire més pràctic, els participants assistiran a cirurgies en directe i podran ser partícips de les mateixes per tal de consolidar els aspectes tractats a les sessions teòriques.

La coordinació de la formació ha anat a càrrec de la doctora Delgado i la doctora Mª Carmen Balaguer, coordinadora del servei de Cirurgia General i Digestiva de l’HUMT. A més, el curs comptarà amb un total de quatre professionals del servei en qüestió que han intervingut com a instructors, un professional del servei d’Anestesiologia així com amb la col·laboració de l’equip d’infermeria del Bloc Quirúrgic de l’HUMT.

Curs En Cirurgia Endoscòpica De L'hernia Inguinal 2