Unanimitat a l’Ajuntament per avançar cap a la paritat en l’esport i l’activitat física

Unanimitat municipal al ple de setembre per treballar per la feminització de l’esport i de l’activitat física a Terrassa. La iniciativa neix d’una proposta de TeC que ha demanat el compromís de l’Ajuntament per arribar a la paritat tant en les activitats que organitzi com en l’ús dels espais públics en la pràctica esportiva. El text aprovat també preveu la realització d’un decàleg que compti amb la complicitat de les diferents entitats esportives de la ciutat. L’objectiu passa per elaborar un informe conjunt de les necessitats que aquestes tenen a l’hora d’oferir activitats amb major participació de dones i així prioritzar-ne ajuts, espais i horaris.

Iniciar des del Servei d’Esports i el de Salut la promoció de la pràctica esportiva entre les dones, prioritzar la concessió d’ajuts a les entitats esportives que en fomentin la paritat o estudiar la possibilitat de realitzar sessions cardiovasculars gratuïtes en espais públics són altres punts previstos en la proposta. Tots els grups municipals han coincidit que el camí cap a la igualtat de gènere en l’esport és llarg i que cal promoure’n la pràctica entre les dones. També cal feminitzar esports considerats masculins i promoure entre els homes esports etiquetats com a femenins. Una manera, coincideixen, seria fer més visibles els referents femenins esportius.

L’Escola Universitària d’Infermeria s’instal·larà també al número 4 de Topete
En un altre àmbit, la sessió ha aprovat definitivament el Pla Especial urbanístic d’ampliació d’usos de l’equipament del carrer de Topete, núm 4, en desús des de 1990. Elaborat per iniciativa de la Fundació Privada Sant Llàtzer, preveu rehabilitar-lo per ubicar-hi les dependències de l’Escola Universitària d’Infermeria, aturant així també la degradació de l’edifici proper a la plaça del Doctor Robert.


El Consorci de Turisme s’intergra al Consell Comarcal

El ple de setembre també ha ratificat l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Per raons d’eficàcia, eficiència i simplificació administrativa, l’ens consorciat públic passarà a integrar-se com a unitat orgànica del Consell Comarcal del Vallès Occidental, des d’on mantindrà les tasques de promoció del turisme a la comarca. A més, el personal es mantindrà, ara però dins del Consell Comarcal. La dissolució del Consorci de Turisme es farà efectiva el proper 31 de desembre.