Unes 30 persones formen la comissió de seguiment del procés d’elecció de Síndic

Aquest dijous s’ha constituït la Comissió ciutadana de seguiment del procés participatiu per a l’elecció i nomenament de la figura del Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa. Així es dona compliment a l’acord del passat juliol de la Junta de Portaveus. En total han estat convidades a formar part de l’òrgan que ha de garantir la transparència i la participació en tot el procés, 38 taules i consells sectorials i de districte. La Comissió ciutadana té l’encàrrec de vetllar pel correcte funcionament d’aquest procés públic i obert que ha d’acabar amb el nomenament del nou Síndic o Síndica el pròxim mes de febrer.

El nou defensor del ciutadà substituirà a l’actual Síndica, Isabel Marquès que no pot optar a la reelecció. La Síndica de Greuges és la figura que defensa i protegeix els Drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania davant l’administració. La Comissió de Seguiment celebrada dijous al Casal Cívic del Vapor Gran estava presidida pel Tinent d’Alcalde de Serveis Generals Isaac Albert acompanyat per la regidora de Qualitat Democràtica i d’una trentena de representants dels grups municipals, dels Consells de Districte i de cadascuna de les taules i consells sectorials.

En qualitat d’observadora també hi havia una persona en representació del Fòrum de Síndics de Catalunya. També es va establir el 19 de setembre per a l’inici de la fase d’informació que es penjarà a la plataforma municipal Participa i als canals de comunicació i oficines d’atenció ciutadana.