Uns estudis permetran millorar la connexió entre barris en tres punts de la ciutat

L’Ajuntament encarrega uns estudis per millorar la connectivitat en tres àmbits de la ciutat. El primer àmbit té per objectiu analitzar l’efecte barrera que imposa la carretera de Matadepera entre la rotonda de l’Aigua i l’Avinguda Lacetània. Aquest tram experimenta un elevat volum de cotxes alhora també de vianants i bicicletes. L’estudi analitzarà la mobilitat actual així com les accions que contempla el Pla de Mobilitat Urbana que també afecten als barris de Can Tusell i el Pla de Bon Aire.

L’empresa Ideem Innova és l’encarregada de fer l’informe amb un pressupost de més de 13.000 euros. El segon estudi analitzarà la connectivitat per a vianants entre els barris de Ca n’Aurell i Can Boada, pel passeig 22 de Juliol entre la Rambla i el pont de Vacarisses. En aquest tram la via del tren i la topografia del terreny dificulten la connexió entre els dos barris amb només dos punts per passar d’un barri a l’altre. L’un pel carrer Beethoven amb Josep Vicenç Foix i l’altre entre els carrers Germans Moragues i el barri de Ca n’Aurell.

L’estudi preveu millorar el pas de ciclistes i vianants en aquests punts així com al llarg del passeig 22 de Juliol. Aquest segon informe el farà l’equip de Planas Esquius-Segatti, per un import de més de 10.000 euros. D’altra banda Medi Ambient estudia la possibilitat de fer un traçat i millorar la connectivitat entre els barris de Can Parellada i Les Fonts amb el centre de la ciutat. L’any que ve es redactarà un plec de clàusules per encarregar l’estudi. L’objectiu és millorar els itineraris d’anar a peu o amb bici per connectar els dos barris amb la part sud del Parc de Vallparadís.

Aquesta proposta s’estudia tenint en compte el projecte de l’Anella Verda que preserva i ordena el sòl no urbanitzable per trobar un equilibri entre les funcionalitats ecològica, econòmica i social del territori. La previsió inicial és que aquests estudis estiguin enllestits a principis de l’any que ve per prioritzar, planificar i executar actuacions.

Els dos estudis encarregats per l’Ajuntament neixen a a proposta de Terrassa en Comú (TeC) i se centraran en dues zones de la ciutat. Aquests estudis s’han acordat entre l’equip de Govern (PSC) i el grup municipal de TeC, en el marc de l’acord dels pressupostos de 2018. Es tracta d’iniciar un programa d’actuacions en l’espai públic que permeti una concentració estratègica d’inversió en àmbits que presentin problemàtiques específiques, en concret i el què és objecte de treball i proposta, en matèria de connectivitat urbana.