Vallparadís-Universitat és l’estació més accessible de Catalunya gràcies a una nova senyalització

Terrassa és un cop més capdavantera en accessibilitat universal. L’estació Vallparadís-Universitat és la primera de la xarxa de Ferrocarrils que renova la senyalització perquè la pugui entendre tota la ciutadania.

En els rètols el cos de lletra és més gran i en negreta, sobre fons blanc, sempre buscant el contrast i la llegibilitat. Es suprimeixen les abreviatures i els pictogrames introdueixen petits canvis que els fan més fàcils d’entendre.

L’andana incorpora un mapa de línia molt visual i a una l’alçada optima per a tothom.  Cada estació és identificada amb un número, el 42 en el cas de Vallparadís-Universitat, per a què també les persones que no saben llegir sàpiguen en quina parada estan. Un nou paviment diferenciat per marca el límit amb la via i marca un recorregut a les persones cegues.

La consellera de Territori i Sostenibiltat ha conegut de primera mà la nova senyalització que s’estendrà a tota la xarxa, sense calendari previst. El canvi en la senyalització dels Ferrocarrils sorgeix arran de la inauguració de les noves estacions, al 2015. Aleshores la Comissió d’Accessibilitat de Terrassa, formada la Coordinadora Capaç, Prou Barreres, ONCE, APESOTE, ja va recollir en un document les mancances que hi veia pels seus col·lectius. Ferrocarrils el va tenir en consideració i després d’un treball conjunt la comença a implantar.

La Generalitat haurà d’abordar també l’accessibilitat universal a Rodalies quan es faci efectiu el traspàs de Rodalies.