Velocitat Variable

Velocitat variable a la C-58 entre Sant Quirze i Barcelona

El Servei Català de Trànsit ha redactat el projecte d’instal·lació d’un sistema de gestió de velocitat variable en el tram de la C-58 de Sant Quirze del Vallès a Barcelona, entre els punts quilomètrics 13,5 i 0,0 en sentit Barcelona.

Aquest equipament de control dinàmic de la velocitat permetrà a la C-58 modificar el límit de velocitat a la baixa respecte al màxim establert a través d’uns panells lluminosos, en funció de les situacions de congestió, de possibles incidències de seguretat, de les condicions de contaminació i de les inclemències meteorològiques.

El SCT ha encarregat un estudi previ per determinar les bases dels sistemes de velocitat variable més adequats per als accessos nord de Barcelona, entre els quals hi ha la C-58, i la definició d’un algorisme òptim a través de la microsimulació, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim la capacitat de la via en totes les situacions viàries possibles. Aquest estudi planteja un escenari amb limitació de velocitat mínima a la C-58, que seria 60 km/h, en el tram afectat per la instal·lació de velocitat variable, i en mostra els beneficis econòmics i ambientals d’aquesta situació simulada. En resum, la reducció en temps de viatge i de les partícules contaminants (C02, N0x i PM) suposarien un estalvi econòmic anual d’1.724.211,32 €. Aquesta simulació exemplifica els beneficis de la velocitat variable d’abaixar el límit abans del punt viari conflictiu per reduir la severitat de les congestions, tot i allargar el tram en situació d’intensitat.

Es preveu que les obres d’instal·lació d’aquest sistema de velocitat variable a la C-58 s’executin al llarg del 2024, amb un pressupost previst de 2.825.066,39 €. La licitació del projecte es realitzarà en les properes setmanes.