Volen treure les motos de les voreres

Diverses entitats de la ciutat han signat un manifest en contra de la proposta d’ampliar fins al 2024 la moratòria perquè motos i ciclomotors puguin seguir aparcant a sobre de les voreres de Terrassa. Es tracta de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT), Prou Barreres, Terrassa Camina, Camí Escolar Terrassa i BiciTerrassa Club (BiTer)

El  gener  es va aprovar l’Ordenança de Mobilitat, amb un text amb molt consens. La mesura esta orientada cap al nou model de mobilitat segura i sostenible. Un dels articles innovadors, i que situava a Terrassa com a ciutat capdavantera en la protecció de les persones vianants, era la prohibició de l’estacionament en voreres a les motocicletes i ciclomotor i que establia un termini d’1 any per fer efectiva aquesta prohibició.

Les entitats signants no entenen perquè cal esperar fins al 2024 per aplicar aquesta mesura. Tampoc veuen que tingui una relació directa amb la futura Zona de Baixes Emissions  o la redacció del tercer Pla de Mobilitat.

Consideren una contradicció que s’estiguin fent esforços per fer baixar de les voreres patinets i bicicletes, mentre s’hi permet l’aparcament de vehicles a motor.

Els sotasignants tampoc en tenen per què s’ amplien voreres, mentre se’n redueix la superficie  de 30-50% per la presència de motos. O que quan hi hagi noves voreres, aquestes estiguin ocupades de nou per motos.

Les entitats es pregunten perquè es protegeix a una minoria d’usuaris de vehicles per sobre dels vianants?

Per tot plegat, demanen a l’equip de govern de l’Ajuntament que reconsideri aquesta decisió i posi en marxa els mecanismes per fer complir el que preveu l’Ordenança de Mobilitat, i que es faci baixar les motos de les voreres, el proper mes de gener.