Vytrus Biotech tanca una ronda de capital de 2,3 milions d’euros per finançar el Pla Estratègic

Vytrus Biotech ha tancat una ronda de capital de 2,3 milions d’euros, entre ampliació de capital i venda d’accions, per incrementar i renovar part del seu accionariat.

Així, aquesta empresa biotecnològica terrassenca incorpora entre el seu accionariat Boyser, family office, una de les famílies fundadores i sòcies de referència de Fluidra.

Aquesta empresa ha aportat 1,2 milions d’euros. El preu de l’acció s’ha establert en 2,37 euros.

Els fons captats en l’ampliació de capital es destinaran íntegrament a finançar l’expansió de la companyia, principalment en operacions inorgàniques i introducció de noves tecnologies.

L’empresa, amb seu a la ciutat, està especialitzada en ingredients actius derivats de cèl·lules mare vegetals per a la industria cosmètica.

Vytrus Biotech tanca una ronda de capital de 2,3 milions d'euros

Vytrus Biotech tanca una ronda de capital de 2,3 milions d’euros