Zona blava gratuïta fins el 23 d’agost

Els parquímetres de la zona blava de Terrassa ja estan desconnectats. Des d’aquest diumenge i fins el 23 d’agost no s’ha de pagar per aparcar-hi.

Davant la situació d’emergència sanitària a causa de la Covid-19, la previsió que l’activitat econòmica i comercial es reactivi, que s’incrementi l’ús del vehicle privat a conseqüència de les mesures de distanciament i que part de la població redueixi el seu període de vacances per les mesures de flexibilització i expedients de regulació temporal d’ocupació, s’han reajustat els períodes de tancament a tres setmanes a l’agost a tota la ciutat. L’objectiu és garantir una oferta d’aparcament de curta durada que s’ajusti a la demanda d’aparcament esperada i evitar el desconcert que comporta períodes de tancament diferents a la ciutat per a les persones usuàries. I és que segons l’Ajuntament, l’anterior programació resultava confusa per a algunes persones, que veien que la zona blava d’alguns carrers era gratuïta i interpretaven que ho era a tots els carrers regulats de la ciutat.

Els darrers anys, s’ha detectat que la ciutadania ha diversificat els seus períodes de vacances, fet que fa que l’activitat comercial sigui elevada durant els primers i els últims dies d’agost i, en conseqüència, la demanda d’aparcament es mantingui en nivells molt similars a la resta de l’any. Per aquest motiu, aquest any es manté l’activitat de la zona blava els dies en què es preveu una major necessitat d’aparcament de rotació.

Terrassa disposa actualment de 133 parquímetres i d’un total de 1.951 places de zona blava.