Els empresaris dels polígons s’uneixen per tenir una veu única davant les administracions

Aquesta és la reunió constitutiva de l’Agrupació de Polígons de Terrassa, una associació que representa els interessos de les empreses que treballen des d’aquests sectors i que acaba de néixer. Es tracta de tenir una única veu davant les administracions per aconseguir millores col•lectives. Els empresaris creuen que el tema més urgent és fer una auditoria interna per identificar-ne les mancances.

La patronal Cecot ha impulsat la creació d’aquesta associació que de moment té 25 membres i que ha costat més de 12 anys materialitzar-se. Per això, la jornada ha estat qualificada com a històrica. Fins ara només existia una entitat que agrupava les empreses situades a Els Bellots.

L’associació té per objectiu convertir-se en un espai de diàleg i d’interlocució entre empresaris i administració, el que es coneix com a colideratge públic-privat.

La nova entitat representa 16 polígons dels 18 en actiu (Parc Vallès no hi forma part, de moment i, Els Bellots II encara és molt incipient). Terrassa té 20 polígons projectats. En aquests espais s’ubiquen 2.800 empreses, la meitat del teixit industrial de la ciutat.