Les farmàcies pateixen desabastiment temporal d’alguns medicaments

Les farmàcies de Terrassa, com moltes de la resta de Catalunya, pateixen un desabastiment discontinu en alguns dels seus productes terapèutics. És a dir que medicaments com l’amoxicil·lina, el paracetamol o el popular efferalgan, uns dels productes més consumits durant l’hivern, costen de trobar o bé tarden setmanes a estar altra vegada disponibles en els punts de venda habituals.

Algunes de les principals causes són els desajustos en la producció, l’embalatge i la distribució, conseqüència directe de la crisi mundial provocada per la pandèmia. Sigui com sigui els farmacèutics garanteixen un medicament alternatiu en tots els casos de desabastiment.

L’augment del preu del combustible i el transport, la lentitud en les importacions o l’escassetat de certs principis actius són altres de les causes de que alguns medicaments desapareguin temporalment dels establiments farmacèutics. Uns comerços que a Terrassa s’han interconnectat perquè cap client es quedi sense el producte que necessita.