Es constitueix l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Es constitueix amb una primera reunió ordinària a la Masia Freixa, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, l’organisme que articularà la participació ciutadana en la nova T Aigua, l’empresa municipal que ha recuperat la gestió de l’abastament del bé bàsic.

L’Observatori serà un ens consultiu, d’assessorament, per deliberar i proposar, i podrà assolir acords que hauran de ser considerats pel Govern municipal. Les decisions de l’Observatori seran viables en el marc del consens que s’aconsegueixi entre Govern, partits polítics i els sectors socials.

Aquest dimecres s’ha fet la reunió constituent, amb una àmplia representació de la ciutadania, entitats, agents socials i econòmics, grups polítics, el Govern de la ciutat i dels consumidors. A la reunió s’ha escollit el President interí, el Tinent d’Alcalde Marc Armengol, fins a la convocatòria de candidatures a la Presidència, Vicepresidència, Comissió Permanent i al Consell d’Administració. També s’han presentat i nomenat la trentena de representants que formaran el Plenari. La pròxima reunió de l’Observatori per escollir els càrrecs voluntaris per als pròxims quatre anys, serà el 14 de març. L’11 d’abril es decidirà el pressupost, el Pla i els grups de treball.

A banda de poder incidir en les polítiques i en les decisions estratègiques de la T Aigua, l’Observatori presentarà propostes pel bon funcionament de l’empresa, elaborarà estudis i informes, i formarà i informarà a la ciutadania per al control públic.

L’Observatori funcionarà de forma autònoma amb un Pla de treball i recursos propis, en compliment dels criteris de qualitat democràtica que estableix l’Ajuntament.

Des del 10 de desembre del 2018, l’Ajuntament gestiona directament l’abastament d’aigua a la ciutat a través de l’entitat pública empresarial local (EPEL) T Aigua. D’aquesta manera es converteix en un dels municipis més grans de l’Estat que aposta per la gestió pública com a garantia de servei eficient, de qualitat, transparent, participatiu, equitatiu i social.