L’ús del patinet elèctric sense protecció ocular és potencialment perillós

L’Institut Català de Retina (ICR) ha publicat un estudi que afirma que les velocitats a què es mouen els patinets elèctrics poden tenir greus conseqüències per als ulls dels conductors, si no s’utilitza cap protecció ocular com unes ulleres, a causa de l’impacte de cossos estranys.

Els patinets elèctrics són màquines que poden circular a velocitats que van des del 12 km/h a models que superen amb facilitat els 80 km/h. Diferents mitjans de comunicació apunten que la Direcció General de Trànsit està preparant una normativa que limitarà a 25 km/h la velocitat màxima d’aquests vehicles a la ciutat, però tot i així es manté el perill per a la vista.

Sense protecció, els cossos estranys impacten contra l’ull (còrnia i conjuntiva). Aquestes agressions poden ser superficials, però també pot ser que el cos estrany acabi penetrant dins l’òrgan i provocar una ferida intraocular, fet que pot arribar a ser perillós.

Les seqüeles poden anar des d’una irritació, a una conjuntivitis, una abrasió de còrnia, hemorràgia intraocular o una pèrdua de visió, entre altres.